תרומה לתנועת 269

תרומה חד פעמית

תרומה חודשית

 

 

בנק לאומי 10
סניף 956
חשבון 35587/86
עמותת חוות השחרור של 269